top of page

กรมการข้าวออกพันธุ์ข้าวใหม่ ชาวนาผิดหวังเผยไม่ตอบโจทย์ตลาด

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2564 โดยมี อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม มีการรับรองพันธุ์ข้าว 4 สายพันธุ์ ดังนี้


1.พันธุ์ “กข89" (นุ่มบ้านสร้าง)

เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ที่เป็นข้าวขึ้นน้ำ(หนีน้ำท่วม) และเป็นข้าวไวแสงปลูกในฤดูนาปี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำในการปลูกข้าวในพื้นที่น้ำท่วม ลักษณะเด่น เป็นข้าวขึ้นน้ำพื้นนุ่ม (อมิโลส 15.32%) ข้าวสุกนุ่ม มีศักยภาพยืดปล้องขึ้นน้ำได้ดี ปลูกได้ดีในนาน้ำลึกที่มีระดับน้ำ >100 ซ.ม. ผลผลิตเฉลี่ย 450 กก./ไร่พื้นที่แนะนำ พื้นที่นาน้ำลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร น้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป มีช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวปลายธันวาคม โดยเฉพาะเขตพื้นที่นาข้าวขึ้นน้ำ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก หรือสถานที่มีใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน


2.พันธุ์ “กข91”

เป็นข้าวเจ้าเมล็ดปานกลาง (น่าจะเรียกว่าเมล็ดสั้น เพราะเหมือนข้าวญี่ปุ่น) มีอมิโลสอยู่ในช่วงประมาณ 17-22% เป็นข้าวไม่ไวแสง มีอายุเก็บเกี่ยว 107 วัน (ปักดำ) จุดเด่นคือให้ผลผลิตดี แต่ข้าวลักษณะนี้เป็นข้าวตลาดเฉพาะ ปัจจุบันมีปริมาณการเพาะปลูกในราว 15,000 ตัน ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับชาวนาอีกทาง ผลผลิตเฉลี่ย 763 กก.ไร่ ซึ่งจากข้อมูลมีการทดลองปลูกที่ จ.อุตรดิตถ์ ได้ผลผลิตถึง 1,100 กก./ไร่


3.พันธุ์ “ขาหนี่ 117”

เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกบนพื้นที่สูง ซึ่งให้ผลผลิตดีคือ 783 กก. /ไร่ ในสภาพนาขั้นบันไดที่ความสูงระดับทะเลปานกลาง 700-1,000 เมตร ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้คุณภาพการสีดีมาก และไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตเจน เหมาะสำหรับการทำนาบนพื้นที่สูง และยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยมีประสิทธิภาพการเป็นพรีไบโอติก และป้องกันความเสียหายของดีเอ็นเอจากภาวะเครียดออกซิเดชันได้พื้นที่แนะนำ พื้นที่ปลูกข้าวนาขั้นบันได ที่มีความสูงทะเลปานกลาง 700-1,000 เมตรข้อควรระวัง อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว และอ่อนแอต่อแมลงบั่ว


4.ข้าวเหนียวพันธุ์ “ ดำดาษ 20 ”

เป็นข้าวเหนียวเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำ คุณภาพการหุงตุ้มและรับประทานดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสำหรับนำไปแปรรูปเป็นอาหารว่าง และแปรรูปเป็นขนมในงานประเพณีต่างๆ ให้ผลผลิตสูง เมื่อปลูกในสภาพไร่แซมยางพารา เฉลี่ย 407 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพสีดีมาก ให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าว 60.7% เหมาะสำหรับปลูกในแซมปาล์มน้ำมัน และยางพาราปลูกใหม่


การออกพันธุ์ข้าวในลักษณะนี้เป็นการแก้ไขในพื้นที่ที่ปลูกข้าวแล้วไม่มีชนิดที่ได้รับความนิยม มองว่าทางภาครัฐก็ได้พยายามทำให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกทำให้เกษตรกรขายข้าวมีราคาขึ้น เพราะเป็นข้าวที่รับรองพันธุ์แล้ว

bottom of page