top of page

กรมการค้าภายใน เร่งจัดเตรียมโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีที่ 3 ต่อ

อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า ขณะนี้ กรมอยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ โดยในส่วนที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบ ประกอบด้วย โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 4 รายการ คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบประกันรายได้ยางพารา


ขณะนี้ กรมกำลังเร่งจัดเตรียมโครงการอยู่ ซึ่งจะทั้งการกำหนดราคาประกันรายได้สินค้าเกษตรแต่ละชนิด รวมถึงมาตรการเสริม ที่จะดำเนินการคู่ขนาน เพื่อรักษาระดับราคาสินค้าด้วย เมื่อทำเสร็จแล้ว จะเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแต่ละรายการพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติ และเริ่มต้นดำเนินการให้เร็วที่สุด หรือประมาณเดือนต.ค.เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตสินค้าเกษตรเริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้ว


และสำหรับการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2 คาดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการได้ทั้งสิ้น 7.67 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.5 ล้านครัวเรือน ยางพารา 1.78 ล้านครัวเรือน มันสำปะหลัง 5.2 แสนครัวเรือน ปาล์มน้ำมัน 3.7 แสนครัวเรือน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.5 แสนครัวเรือน

bottom of page