top of page

กอน. เคาะราคาอ้อยขั้นต้นปี 64/65 สูงสุด 1,070 บาท/ตัน

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า การประชุม กอน.ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ได้มีมติให้การรับรองการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นปีการผลิต 2564/65 ที่ระดับ 1,070 บาทต่อตัน (ค่าความหวาน 10 ซีซีเอส) โดยเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากราคาเดิมที่กำหนดไว้ที่ระดับ 1,040 บาทต่อตัน (ความหวาน 10 ซีซีเอส) ในการรับฟังความเห็น (ประชาพิจารณ์) เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา และยังให้การรับรองราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ปีการผลิต 2563/64 เฉลี่ยทั่วประเทศที่ 1,002.20 บาทต่อตัน (10 ซีซีเอส) โดยแหล่งอ้อยเขต 6 ได้สูงสุด 1,026.74 บาทต่อตัน และแหล่งอ้อยเขต 2 ได้ต่ำสุด 973.37 บาทต่อตัน


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบกำหนดวันเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2564/65 สำหรับโรงงานน้ำตาลทราย 57 แห่งตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป โดยแต่ละโรงงานจะทยอยทำหนังสือแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เพื่อประกาศแจ้งวันเริ่มรับอ้อยและเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลให้ชาวไร่อ้อยรับทราบต่อไป


นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 7 กล่าวว่า แม้ว่าชาวไร่จะเรียกร้องให้ทาง กอน.ได้พิจารณาราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2564/65 ที่ระดับ 1,100 บาทต่อตันในช่วงทำประชาพิจารณ์ แต่เมื่อมีมติออกมาที่ 1,070 บาทต่อตัน (10 ซีซีเอส) เท่ากันทุกเขตคำนวณราคาอ้อยก็ถือว่าสูงกว่าที่กำหนดไว้ที่ 1,040 บาทต่อตัน อย่างไรก็ตาม ชาวไร่คาดหวังว่าจะได้รับการดูแลในเรื่องของการส่งเสริมการตัดอ้อยสดตามกรอบมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 11 พ.ค. 2564 เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เช่นฤดูที่ผ่านมา


"ราคาที่ กอน.กำหนดชาวไร่ก็ยอมรับได้และยังมีในส่วนของเงินส่งเสริมการตัดอ้อยสดอีก โดยฤดูหีบปีที่ผ่านมาได้รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดเพิ่มอีกตันละ 120 บาท ก็หวังว่าจะได้ต่อเนื่องตามมติ ครม.ที่วางกรอบการตัดอ้อยสดฤดูการผลิตปี 2564/2565 ไม่เกิน 10% ฤดูการผลิตปี 2565/2566 ไม่เกิน 5% และฤดูการผลิตปี 2566/2567 เป็นศูนย์" นายนราธิปกล่าว


ที่มา: MGR ONLINE

bottom of page