top of page

ข่าวดี !! ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 1-3 ออกแล้ว

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าว ยังมีต่อเนื่อง วันนี้ (29 ต.ค.64) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้เป็นประธานการประชุมพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 1 โดยมี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธาน ในที่ประชุม มีความคืบหน้าตามลำดับ


คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เผยถึงราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงกามรประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่1

งวดที่ 1 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564งบประมาณชดเชยทั้งสิ้น 10,919.80 ล้านบาท

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ส่วนต่างชดเชย 4,135.77 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ส่วนต่างชดเชย 3,592.25 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ส่วนต่างชดเชย 1,052.13 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ส่วนต่างชดเชย 1,934.62 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว ส่วนต่างชดเชย 4,337.47 บาท/ตัน


งวดที่ 2 สำหรับ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 6-19 ตุลาคม 2564 วงเงิน 1,667.95 ล้านบาท

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ส่วนต่างชดเชย 4,130.44 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ส่วนต่างชดเชย 3,583.21 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ส่วนต่างชดเชย 1,019.07 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ส่วนต่างชดเชย 1,918.69 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว ส่วนต่างชดเชย 4,348.79 บาท/ตัน

งวดที่ 3 สำหรับ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28 ต.ค.2564 จ่ายวงเงิน 1,273.26 ล้านบาท

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ส่วนต่างชดเชย 4,136.46 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ส่วนต่างชดเชย 3,594.40 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ส่วนต่างชดเชย 1,044.44 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ส่วนต่างชดเชย 1,969.31 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเหนียว ส่วนต่างชดเชย 4,394.98 บาท/ตัน


และแหล่งข่าวชาวนา กล่าวว่า ข้าวเปลือกเจ้า น่าจะชดเชยมากกว่านี้ เพราะที่ผ่านมาขายข้าวจริงได้ราคาต่ำกว่านี้มาก ไม่แน่ใจว่าทางราชการใช้ราคาอ้างอิงมาจ่ายชดเชย ไม่เป็นธรรมกับชาวนา ส่วนข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเปลือกหอมมะลิ ยังพอได้ราคาอยู่บ้าง แต่ข้าวเปลือกเจ้า ต่ำเกินไป รับไม่ได้จริง

อย่างไรก็ตาม ทางคณะฯ ได้แจ้งว่า จะต้องนำเรื่องเข้า ครม. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน นี้รับทราบ ก่อนที่ ธ.ก.ส. สั่งจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

วิธีเช็คการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือชาวนา

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th

2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. กดค้นหา

4. ระบบจะแจ้งว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วหรือไม่

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page