top of page

ข่าวดี ! สำหรับร้านอาหารและผู้บริโภค น้ำมันปาล์มราคาลดลง เหลือขวดละ 53 บาท

น้ำมันปาล์มขวด เริ่มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการปรับลดราคาน้ำมันปาล์มขวดตามต้นทุนการผลิตที่ปรับลดลง โดยร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า จะเริ่มปรับลดราคาน้ำมันปาล์มขวดลง 4-5 บาท จากราคาขายปัจจุบันที่ขวดละ 69-70 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.นี้เป็นต้นไป


เพื่อให้มีราคาสะท้อนตามต้นทุนที่แท้จริง หากผลปาล์มดิบลดราคา น้ำมันปาล์มขวดก็ต้องปรับลดด้วยเป็นไปตามโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการของผลปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันปาล์มขวด ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้เป็นราคาแนะนำให้ปฏิบัติ


ล่าสุดนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับร้านอาหาร ผู้บริโภคเพราะขณะนี้น้ำมันปาล์มขวดปรับลดลงมาเป็นระลอกที่ 3 แล้ว ลง 5-6 บาท/ขวด แล้วลง 4-5 บาท/ขวด ตอนนี้เหลือ 53 บาท/ขวด ก็มีในบางพื้นที่ รวมทั้งในห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ตามต้นทุนการผลิตปรับลดลงมาจะต้องมีการปรับลดราคาสินค้าลงมาและทุกอย่างจะเข้าไปดูแลให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้บริโภค และขณะนี้สินค้าที่ได้ตรึงราคาไว้ไม่ให้ปรับขึ้นราคา

bottom of page