top of page

ครม. ไฟเขียว ลดภาษีน้ำมันดีเซล นาน 3 เดือน


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเป็นระยะเวลา 3 เดือนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกลดลง 3 บาทต่อลิตร


ทั้งนี้การดำเนินการมาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ 17,100 ล้านบาท แต่จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าขอชีพให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลจะทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อครบ 3 เดือนราคาน้ำมันดีเซลจะปรับไปที่ระดับปกติตามเดิม

bottom of page