top of page

คืบหน้าประกันรายข้าว และเงินประกันรายได้ข้าว รอเข้า ครม. 26 ต.ค. 64

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร “ประกันรายได้ข้าว” สำหรับชาวนา 4.6 ล้านครัวเรือน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ ได้มีมติ ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่1 โดยกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ 3 นั้น ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้ว

นายสุเทพ คงมาก นายกิตติมศักดิ์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เผย ได้สอบถามความคืบหน้า "โครงการประกันรายได้เกษตรกร" ในส่วนของ "การประกันรายได้ข้าว" ไปยังกระทรวงการคลัง โดยทางกระทรวงการคลังได้รับปากแล้วจะเข้า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้

“คาดการณ์ว่า ที่เข้า ครม. ที่จะมีมติ ได้แก่ "โครงการประกันรายได้ข้าว" พ่วง "โครงการคู่ขนาน" อาทิ สินเชื่อชะลอข้าวเปลือก หรือ "จำนำยุ้งฉาง" ที่จะต้องประกาศโดยเร็วที่สุด ตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิ หรือ กข15 ออกมาแล้ว ราคาขายเกี่ยวสด อยู่ที่ 8,000-9,000 บาทต่อตัน จากสาเหตุที่ทุกคนทราบกันเป็นอย่างดีว่าส่งออกมีปัญหา ดังนั้นมาตรการที่มีอยู่ควรจะเร่งออกมาให้เร็วที่สุด”

นายสุเทพ กล่าวว่า “เงินช่วยเหลือชาวนา” หรือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 เป้าหมาย 4.69 ล้านครัวเรือน ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ อัตราไร่ละ 1000 บาท วงเงินงบประมาณ 54,972.72 ลบ. คาดว่าจะเข้าทีเดียวกัน นับว่าเป็นข่าวดีอยากจะแจ้งชาวนาให้ทราบในเบื้องต้น อัพเดท เช็คเงินเกษตรกร เยียวยาเกษตรกร ล่าสุด “เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท"เกษตรกร" หรือ "ชาวนา" ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกขาวในปี 2564/65 สามารถเช็คเงินเกษตรกร “เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 ” ที่ ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile ของธนาคาร ธ.ก.ส.


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page