top of page

นายกสมาคมชาวนาฯ เร่ง รัฐบาลออก โครงการประกันรายได้ข้าว เพื่อช่วยเหลือชาวนา

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยว่า ตามที่เคยมีข่าวโครงการประกันรายได้ ของภาครัฐ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ขอให้รัฐบาลเร่งมือออกโครงการ และประชาสัมพันธ์ให้ ชาวนาทราบ เพราะข้าวนาปีก็เริ่มเก็บเกี่ยวและชาวนาจะได้รับรู้รับทราบถึงนโยบาย การช่วยเหลือของภาครัฐ อย่างชัดเจนจะได้มีความอุ่นใจ ว่ารัฐบาลคอยดูแลช่วยเหลือ

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้ทราบข่าวดีจากนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานน์ ที่ปรึกษาสมาคมชาวนาฯ ว่า บริษัทธนสรรไรซ์ ซึ่งเป็นโรงสีภาคีพันธมิตรสมาคมชาวนาฯ ได้มีการส่งมอบข้าวให้ประเทศอิรัก ชุดที่ 2 จำนวน 44,000 ตัน รวม 2 ครั้ง 88,000ตัน และกลางเดือน ตุลาคมที่จะถึงนี้ อีก 44,000 ตัน

นายปราโมทย์ กล่าวว่า ผมในฐานะนายก สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ขอขอบคุณ บริษัท ธนสรรคไรซ์ จำกัด ที่ดึงตลาดเก่ากลับมาได้ ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับชาวนา ทำให้ราคาข้าวเปลือกตึงตัวไม่ลงไปกว่านี้ ทำให้ประเทศไทยที่สามารถระบายข้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ส่งออกทุกท่านที่ช่วยกันทำหน้าที่เซลล์แมนของประเทศ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page