top of page

นายกเผยเร่งแก้ปัญหาปุ๋ยและอาหารสัตว์แพงอยู่ วอนเกษตรกรมั่นใจ


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยขาดแคลน รวมถึงมีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรเป็นอย่างมากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่อง กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร พร้อมตรวจสอบการกักตุนปุ๋ย หากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดโดยเคร่งครัด


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมาโดยตลอด ทั้งเรื่องปุ๋ยและความเดือดร้อนของเกษตรกร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ผ่านการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ขอให้เกษตรกรมั่นใจว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ โดยมีการดำเนินโครงการปุ๋ยสั่งตัด ที่เหมาะกับสภาพดินและความต้องการของพืช อีกทั้งเร่งการผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เสริมให้ประชาชนใช้เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุน


สำหรับปุ๋ยเคมีและอาหารสัตว์ เป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หากจะมีการปรับราคา กระทรวงพาณิชย์จะต้องพิจารณาคำร้องของผู้ประกอบการก่อน ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่ายังไม่มีใครทำเรื่องขอปรับราคาอย่างเป็นทางการ


จากสถานการณ์ต่างๆ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจะเกิดขึ้นได้ แต่เราสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขอความร่วมมือผู้ประกอบอย่าฉวยโอกาสในช่วงที่เราประสบปัญหา กักตุนปุ๋ย และฉวยโอกาสขึ้นราคา ขออย่าซ้ำเติมความเดือดร้อนของคนไทยด้วยกัน


ที่มา : ไทยรัฐ

bottom of page