top of page

บริษัทนำเข้าสารเคมีดีใจ หลังกรมวิชาการเกษตรอนุญาตให้นำเข้าไกลโฟเซต กว่า 24,000 ตันนายจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร เผยว่า ล่าสุดในปีนี้กรมวิชาการเกษตร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาอนุญาตให้มีการเปิดนำเข้าสารไกลโฟเสต (เป็นสารกำจัดวัชพืช) จำนวน 24,000 ตัน ซึ่งมีกว่า 60 บริษัท ได้รับการอนุญาตเพิ่มการนำเข้า จากปีที่แล้วนำเข้าเพียง 12,978 ตัน (กราฟิกประกอบ) ซึ่งในการจำกัดการใช้มีกฎหมายดูแล โดยคนที่จะใช้จะต้องทราบคุณและโทษทั้งร้านค้า ผู้ใช้ และผู้รับจ้างที่พ่นสารเคมี โดยพืชที่จะใช้สารนี้ ได้แก่ ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล

อย่างไรก็ดีมองว่าโควตานำเข้าไกลโฟเซต 24,000 ตันนี้ ไม่เพียงพอ เพราะสารนี้ราคาไม่แพง และเกษตรกรมีความต้องการใช้มาก โดยตัวเลขเดิมก่อนที่จะมีมาตรการจำกัดการใช้เคยนำเข้าสูงกว่า 6 หมื่นตัน ในปี 2557 ดังนั้นกำลังจะขอให้ทางกรมฯพิจารณาเพิ่มโควตานำเข้ามากขึ้น

“ช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม เป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรมีความต้องการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น หากซัพพลายมีมาก คาดราคาจะไม่ปรับขึ้นมาก ก่อนหน้านี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประเทศจีนมีการล็อกดาวน์ ทำให้ผู้ค้าไม่สามารถส่งไกลโฟเซตเข้ามาได้ ทำให้ต้องใช้กลูโฟซิเนตทดแทนอยู่พักใหญ่ แม้โดยประสิทธิภาพกลูโฟซิเนตจะไม่เหมือน ไกลโฟเซต แต่ช่วงนั้นความต้องการสูง ราคาก็สูงตามไปด้วย แต่ตอนนี้ราคาทั้งสองตัวมีแนวโน้มปรับลงมาแล้ว ถือเป็นโชคดีของเกษตรกร”

ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย ตั้งข้อสังเกต คำว่า “การจำกัดการใช้” การเปิดโควตาจะต้องนำเข้าไม่มากกว่าปีที่แล้ว หรือเท่ากัน หรือน้อยกว่า แต่ทำไมนำเข้าปริมาณมากกว่า อย่างนี้จะเรียกว่าจำกัดการใช้หรือไม่ และอีกประเด็นหนึ่ง ยังมีข้อสงสัยกรณีที่กรมวิชาการเกษตรให้ผู้ประกอบการแนบฉลากสินค้าประกอบการขอโควตานำเข้าไกลโฟเซตเป็นระเบียบปีแรก


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page