top of page

ปศุสัตว์ เตือนเกษตรกรระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกในปัจจุบันประเทศไทยมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากสภาพอากาศดังกล่าวส่งผลให้สัตว์ปีกเกิดความเครียด ภูมิคุ้มกันโรคลดลง อาจทำให้สัตว์ป่วยได้ง่าย


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงฝากถึงพี่น้องเกษตรกร ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทั่วทุกภาคของประเทศไทย เฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด โดยจัดเตรียมวิตามินและเกลือแร่ให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง จัดเตรียมโรงเรือนเพื่อเป็นที่กำบังลม ฝนให้กับสัตว์ปีกในโรงเรือน


อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีความห่วงใยถึงเกษตรกรทุกรายที่ได้รับผลกระทบ ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบ และตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ให้คำแนะนำการสร้างความอบอุ่นให้แก่สัตว์สัตว์ปีก เช่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถเป็นที่กำบังให้สัตว์จากสภาพอากาศหนาว หรือ ฝน


กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกสังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อย่านำสัตว์ปีกไปจำหน่ายจ่ายแจก หรือนำไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อจะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน


หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 063-225-6888 หรือแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา

bottom of page