top of page

ปีนี้ ไทยส่งข้าวไปอิรักได้แล้วกว่า 8 หมื่น

อัปเดตเมื่อ 16 ก.ย. 2565

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย เผยว่า วันนี้ คุณศุภชัย วรอภิญญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรรไรซ์ กำลังดำเนินการส่งมอบข้าวสาร 100% ปลายทางประเทศอิรัก จำนวน 44,000 ตัน เริ่มต้นจากปีใหม่มา ลำนี้เป็นลำที่ 2 รวมแล้ว 88,800 ตัน


โดยในปี 2565 นี้น่าจะมีข่าวดีต่อเนื่องสำหรับการส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศอิรัก เป็นข่าวดีต้อนรับวันเทศกาลตรุษจีน สำหรับคนในวงการข้าว แต่ถ้านับเป็นลำที่ 5 ต่อเนื่องจากปี 2564 รวมแล้วจะส่งออกข้าวไปอิรัก รวม 2.2 แสนตัน


นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า จากการส่งออกข้าวไปอิรักได้เรื่อยก็มีความคาดหวัง เพราะประเทศอิรัก เคยนำเข้าข้าวประเทศไทยที่จำได้ในปี 2555 ถึง 8 แสนตัน ก็คาดว่าว่า บจก.ธนสรรไรซ์ จะไปถึงเป้าหมายในครั้งนั้น อนึ่ง พลิกประวัติศาสตร์ย้อนไปเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ครั้งสุดท้าย เมื่อปี 2557 มีบริษัทเอกชนของไทยรายหนึ่งได้ส่งมอบข้าวคุณภาพต่ำไปให้รัฐบาลอิรัก รวมถึงยังมีปัญหาปริมาณขาดจำนวนมากกว่า10% ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา รัฐบาลอิรัก ได้ปฏิเสธ (บอยคอต) ต่อมา เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 บจก.ธนสรรไรซ์ กลับสร้างความประหลาดใจให้กับวงการข้าวและคนไทยทั้งประเทศ ปลุกชีพตลาดใหม่กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ได้สำเร็จ และยังส่งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

bottom of page