top of page

พาณิชย์ฯ เตรียมตั้งโต๊ะให้พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อข้าวเปลือกในราคาชี้นำตลาด ราคา 100-200 บาท / ตัน

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้กำชับกรมการค้าภายใน หรือ คน. ประสานไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. คัดกรองข้อมูลและเร่งจ่ายเงินให้เกษตรกรภายในวันที่ 9 พ.ย.นี้ เป็นงวดแรก และให้เร่งทยอยโอนเงินประกันรายได้เป็นงวดๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

หลัง ครม. เห็นชอบหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายชดเชยตามโครงการประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ขณะเดียวกันยังมีมาตรการชะลอการขายข้าว ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก และมาตรการให้โรงสีข้าว สหกรณ์ฯ เก็บข้าวไว้ในยุงฉาง โดย ธ.ก.ส.จะช่วยเหลือค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท


กรมการค้าภายใน กำลังประสานกับทีมขายพาณิชย์แต่ละจังหวัด ตั้งโต๊ะให้พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อข้าวเปลือกในราคาชี้นำตลาด ตันละ 100-200 บาท และยังประสานโรงสีข้าวยังไม่ต้องรีบเร่งระบายข้าวในสต็อก เนื่องจากข้าวในฤดูกาลใหม่กำลังออกสู่ตลาด อาจจะยิ่งกดราคาข้าวให้ต่ำลง


พร้อมยอมรับว่า ที่ผ่านมาการบริโภคข้าวในประเทศลดลง โดยเฉพาะในภาคท่องเที่ยวที่ปกติจะมีสัดส่วนบริโภคสูง 10% จากการบริโภคทั้งหมด ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์ จะเร่งหาตลาดส่งออกข้าวเพิ่ม เชื่อว่าจะดึงราคาข้าวให้สูงขึ้น

bottom of page