top of page

พายุทำให้พืชผลการเกษตรเสียหายหนัก


อิทธิพลจากพายุโนรู ฝนตกหนักลมกรรโชกแรง ติดต่อกันมาตั้งแต่เช้าวันที่ 28 ก.ย. 65 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ปภ.จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือตลอด 24 ชม. จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีฝนตกติดต่อกันมานานนับสัปดาห์ ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากพายุโนรูถล่มมาตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 65 ทำให้มีฝนตกหนักและลมกรรโชคแรงติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตร


มีนาข้าวที่กำลังจะตั้งท้อง บริเวณล่มน้ำลำเซบาย อ. เมืองอำนาจเจริญ อ. หัวตะพาน เอ๋อท่วมนาข้าวประมาณ 1,000 ไร่ นอกจากนั้นน้ำในลำเซบก ที่ไหลผ่าน อ. ลืออำนาจและอ. พนา น้ำเอ๋อท่วมนาข้าวเกษตรกรนับ 100 ไร่ นอกจากนั้นยังมีพืชผลทางการเกษตร ที่เป็นพืชอาหารหลักของชาวอีสานมี ต้นมะละกอ กล้วยน้ำหว้า ถูกน้ำท่วมขังดินหลวมและรับน้ำหนักผลไม่ไหวโค่นล้มเสียหายชาวบ้านต้องนำไม้มาค้ำยันตามมีตามเกิด


นายบวร วงษ์ชม หน. ฝ่ายป้องสำนักงานป้องกันภัยพลเรือน (ปภ) จังหวัดอำนาจเจริญ บอกว่าทางจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุโนรู ที่จะพัดเข้า จ. อำนาจเจริญโดยตรง ได้เตรียมพร้อมรถสูบน้ำเคลื่อที่ไว้ 2 ลำ เครื่องสูบน้ำขนาด 8- 10 นิ้ว 4 เครื่อง เรือยาว 5 ลำ และเรือท้องแบนพลาสติก 20 ลำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากทางอำเภอถึงความเสียหายใดๆ

bottom of page