top of page

รู้ไม่? กิ่งยี่โถช่วยไล่หนูได้

พูดถึง “หนู”แล้ว เชื่อว่าหลายคนอาจจะอี๋ โดยเฉพาะน้องหนูนา หรือ หนูบ้าน เพราะ หนูประเภทนี้ เป็นตัวนำพาเชื้อโรคต่างๆ มาสู่มนุษย์ได้ง่ายมากๆ และหนูนาหรือหนูบ้าน ยังเป็นศัตรูพืชของชาวนาอีกด้วย เนื่องจากมันจะชอบไปกัดแทะต้นข้าวของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการล่ากันเกิดขึ้น แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีวิธีที่ทำให้เจ้าหนูพวกนั้นไม่มาใกล้พื้นที่ของเรา


วันนี้ The Kaset จึงมีวิธีไล่หนูแบบธรรมชาติ ที่ไม่เป็นอันตรายทั้งน้องหนูและมนุษย์เอง นั้นก็คือการใช้กิ่งไม้ยี่โถ ซึ่งทำได้ 2 วิธี คือ


1. นำไม้ยี่โถไปตากแดดให้แห้ง แล้วนำไปบดเป็นผง เสร็จแล้วนำไปโรย ตามซอกที่หนูชอบอยู่ หรือรบกวนพื้นเพาะปลูกของเรา

2. นำกิ่งยี่โถสด ไปทุบให้มียางซึมออกมา แล้วนำกิ่งยี่โถไปตามทางเดินที่หนูชอบเดินผ่าน หรือตามรูที่หนูอยู่ รวมถึงยุ้งฉางข้าว

เพียงเท่านี้หนูก็หนีไป ไม่มารบกวนใจเราอีก ทั้งนี้ที่ยี่โถสามารถไล่หนูได้ ก็เพราะ ในกิ่งหรือต้นยี่โถจะมียาง ที่มีพิษต่อระบบประสาทและหัวใจของคนและสัตว์


ข้อระวัง วางกิ่งยี่โถที่มียางให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

bottom of page