top of page

วงการข้าวคิดอย่างไร หากไทยจะปลูกข้าวบาสมาติ?

สืบเนื่องจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งในระหว่างการเจรจา ประทศซาอุฯ มีความต้องการจะซื้อข้าวบาสมาติจากไทย จำนวน 30 ล้านตัน ซึ่งข้าวชนิดนี้ ในเมืองไทยยังไม่มี เป็นข้าวเมล็ดยาวพิเศษ ทางกรมการข้าว จึงได้เตรียมข้อมูลที่จะหารือทั้งพันธุ์ข้าว แหล่งที่จะส่งเสริมให้ชาวนาปลูก มีความเป็นไปได้หรือไม่ จึงได้มีสอบถามในวงการข้าวคิดอย่างไร หากไทยจะปลูกข้าวบาสมาติ?


นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า ข้าวบาสมาติ ชื่อเสียงถ้ามาจากประเทศไทย อาจจะทำให้คนที่เคยซื้อข้าวมาจาก ปากีสถานหรืออินเดีย เกิดความไม่เชื่อมั่น ยกตัวอย่างเช่น บอกว่าข้าวหอมมะลิ มาจากที่อื่นก็อาจจะไม่เชื่อมั่น เป็นต้น ในอดีตเคยมีชาวอินเดียเอาข้าวบาสมาติมาปลูกแถวเชียงใหม่ เชียงราย ทำไปได้พักหนึ่ง


แต่ไม่สำเร็จซึ่งเข้าใจว่าต้องการส่งออก แต่อาจจะเป็นดินหรือภูมิอากาศอาจจะไม่เหมาะสม เหมือนข้าวหอมมะลิ หากนำมาปลูกในภาคกลาง อาจจะมีคุณลักษณะอีกอย่างแล้วได้ราคาข้าวที่ต่ำกว่าพื้นที่ปลูกในพื้นที่ภาคอีสานเป็นต้น อาจจะมีเรื่องดินและอากาศที่ไม่เหมาะสม


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page