top of page

สหกรณ์กองทุนสวนยาง เมืองกาญฯ แจ้ง ปิดรับซื้อยางโดยไม่มีกำหนด

สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งด่วน ให้สมาชิกและเกษตรกรชาวสวนยาง ทราบโดยทั่วกัน สหกรณ์ปิดการรับซื้อยาง โดยไม่มีกำหนดหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐาะกำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

1. ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย

2. ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี

3. อำเภอสังขละบุรี

4. อำเภอทองผาภูมิ

5. อำเภอไทรโยค


ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการเกษตรของจังหวัด พื้นที่ทั้งหมด 12,179,968 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 3,030,599 ไร่ (24.88% ของพื้นที่ทั้งหมด) โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 377,255 ไร่ พืชไร่ 1,371,160 ไร่ พืชสวน 1,186,998 ไร่ และพืชอื่นๆ 95,186 ไร่โดยมีพื้นที่ชลประทาน 406,633 ไร่ (13.41% ของพื้นที่เกษตรกรรม)พื้นที่ปลูกยางพารา แบ่งเป็น- พื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสม 84,972 ไร่- พื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 13,161 ไร่ผลผลิตยางพารา จำนวน 19,206.51 ตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 201.66 กก./ไร่)


ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page