top of page

ส่งออกข้าวไปอิรักโตไว9 เดือน พุ่งสูง 511%หลังรับอานิสงส์โลกขาดแคลนอาหาร


ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ ไทยส่งออกข้าวได้ 5.41 ล้านตัน มูลค่า 95,232.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกได้ 3.88 ล้านตัน มูลค่า 70,274.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 40% และ 36% ตามลำดับ โดยไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 รองจากอินเดียทั้งนี้ตลาดส่งออกข้าว 5 อันดับแรกของไทยช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 ได้แก่ อิรัก มูลค่า 15,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 511% ,สหรัฐอเมริกา มูลค่า 14,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% , แอฟริกาใต้ มูลค่า 8,017 ล้านบาท ลดลง 3%, จีน มูลค่า 7,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% และฮ่องกง มูลค่า 3,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6%ก่อนหน้านี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกข้าวมูลค่า 2,796.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (95,232.73 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 23.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยตลาดส่งออกข้าวไทยขยายตัวได้ดี ได้แก่ อิรัก เบนิน แองโกลา แคเมอรูน และแคนาดา


ขณะที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ 7-8 ล้านตัน จากปัจจัยบวกโลกขาดแคลนอาหาร เงินบาทอ่อนค่าความสามารถแข่งขันด้านราคาข้าวของไทยแข่งขันได้กับอินเดียและเวียดนามได้ดีขึ้น และที่สำคัญอิรักได้กลับมาซื้อข้าวไทยในรอบ 7 ปี โดยคาดเฉพาะอิรักตลาดเดียวจะซื้อข้าวจากไทยปีนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตันด้านกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า The Rice Trader วารสารชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ผู้จัดงานประชุมข้าวโลก (World Rice Conference) และผู้จัดประกวดรางวัล The World’s Best Rice Award มีกำหนดจัดการประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้เรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษในการเปิดงานประชุมฯ


การเข้าร่วมงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมข้าวไทย และประเทศไทยในการแสดงศักยภาพในตลาดโลก พร้อมทั้งมีส่วนสำคัญในการจับมือกับทุกฝ่ายเดินหน้าสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับโลกต่อไป พร้อมทั้งตอกย้ำนโยบายการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตลาดต่างประเทศสินค้าข้าวของประเทศไทย จะเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบแนวโน้มตลาดการค้าข้าวโลก รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยและสำรวจความพึงพอใจต่อข้าวชนิดต่างๆที่มีศักยภาพในการส่งออก เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวไทย รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางตลาดข้าวไทยให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและผู้นำเข้าต่างประเทศในวงกว้าง

bottom of page