top of page

เกษตรกรศรีสะเกษรัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยาหลังกระทบน้ำท่วมไร่นา ปศุสัตว์เสียหาย

จากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในนาม ผอ.ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศเขตภัยพิบัติทั้ง 22 อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด 168 ตำบล 1,319 หมู่บ้าน เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนาข้าวเน่าเสียหายโดยสิ้นเชิง มุ่งหวังรัฐบาลสั่งการในการสำรวจความเสียหาย เพื่อชดเชย เยียวยา และหาอาชีพเสริมให้หลังน้ำลด เพื่อจะได้มีรายได้ต่อไป จนกว่าจะถึงฤดูกาลทำนาใหม่ในปีหน้าซึ่งก็ไม่ทราบว่าน้ำจะท่วมอีกหรือไม่


นายชนิต กิตติ อายุ 67 ปี เกษตรกรบ้านคูซอด ต้องเดินทางมาดูระดับที่ท่วมนาข้าวตนเอง ที่มีอยู่ 5 ไร่ ก่อนถูกน้ำท่วม ได้ทำนาข้าวหอมมะลิ 105 ลงทุนไปก็มากอยู่ แต่วันนี้ถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 ท่วมมิดปลายต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโต ซึ่งหากน้ำไม่ท่วม วันนี้ ตอนนี้ ต้นข้าวน่าจะกำลังออกรวงสวยงาม โดยนายชนิต เล่าว่า นาข้าวตนอยู่ตรงช่วงๆ น้ำที่ท่วมอยู่ตอนนี้ นาข้าว 5 ไร่ ไม่เหลือแล้วตอนนี้ เพราะน้ำท่วมนานขนาดนี้ ก็อยากให้รัฐบาลเข้ามาชดเชยไปตามอัตภาพ เพราะไม่รู้จะพูดอย่างไร ซึ่งปีที่แล้วน้ำก็ท่วม แต่ท่วมไม่นาน 5-6 วันน้ำก็ลดลง และน้ำก็ท่วมไม่มากขนาดนี้ แค่ริมแม่น้ำมูลนิดหน่อยน้ำก็ลดลง แต่ปีนี้ท่วมหนักมากบ้านที่ไปปลูกไว้อยู่กลางนาก็ถูกน้ำท่วมเสียหายไปหมด


อยากให้รัฐบาลเร่งสำรวจเยียวยา ชดเชยทดแทนความยากจน ซึ่งน้ำท่วมก็เอาไปแถบหมดตัวแล้วตอนนี้ ก็ไม่ทราบว่าจะได้ไร่ละกี่บาทถึงจะคุ้ม เพราะที่ผ่านมาค่าจ้างไถนา ค่าซื้อปุ๋ยก็แพง ก็ไม่ทราบว่าจะชดเชยนาข้าวไร่ละกี่บาทได้เท่าไหร่ก็เอา นอกจากนั้นก็มีวัวที่ต้องซื้อหญ้าเลี้ยงทุกวันหากได้อีกก็ดี ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลให้เท่าไหร่ซึ่งให้เท่าไหร่ก็เอา ดีกว่าไม่มีอะไร และหากน้ำลดลงแล้ว ก็อยากมีอาชีพ อยากมีทุนในการนำมาปลูกพริก ปลูกผัก ขอได้ขายมีรายได้ ไปจนกว่าจะถึงฤดูกาลทำนาใหม่ด้วย ก็ได้แต่หวังว่ารัฐบาลจะได้เร่งสำรวจชดเชย เยียวยาให้เกษตรกรที่ถูกน้ำท่วม โดยเร็วเพราะทุกวันนี้ไม่มีรายได้อะไรแล้ว ขณะเดียวกันตอนนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากถูกน้ำท่วมไร่นาก็ได้เพียงมาหาอาชีพเสริมด้วยการมาหาปลาพอเลี้ยงประทังชีวิตไปเท่านั้น


bottom of page