top of page

เตือนรับมือฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 28-29 ต.ค.64

อัพเดท พายุลูกใหม่ ที่อยูในทะเลจีนใต้ เมื่อเช้าของวันที่ 26 ตุลาคม พัฒนาจาก “หย่อมความกดอากาศต่ำ” มาเป็น “พายุดีเปรสชัน” คาดว่าจะเข้าเวียดนาม มองว่าการพัฒนาตัวของพายุ คาดว่าไม่น่าจะถึงโซนร้อน สาเหตุที่พัฒนาไปไม่ถึงพายุโซนร้อนก็มาจาก อิทธิพลของ พายุหมาเหล่า ที่อยู่ฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ ซึ่งบริเวณตรงนั้นกลายเป็นพายุโซนร้อนไปเรียบร้อยแล้ว

สำหรับเส้นทาง "พายุดีเปรสชัน" ตัวนี้คาดว่าในวันที่ 28 ตุลาคม อิทธิพลของพายุนี้จะครอบคลุมแถวภาคตะวันออก ภาคอีสานตอนล่าง จากนั้นพายุจะลดกำลังลงตอนช่วงเย็น จากนั้นจะมาสะสมกำลังอีกครั้ง ส่งผลทำให้มีฝนตกหนัก กรุงเทพฯ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เส้นทางมาทางภาคตะวันตก ในวันที่ 29 ต.ค. ประมาณเที่ยงๆ บ่ายๆ พายุจบสิ้นแล้ว

คาดว่าพายุนี้จะหมดกำลังตั้งแต่เข้าไทยแล้ว อาจจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ส่วนที่เหลือที่ยังคงมีฝนตกอยู่นั้นมาจากฝนไล่ฤดู ในบริเวณภาคต่างๆ จะมีความร้อนชื้นอยู่ ความกดอากาศสูงเคลื่อนตัวลงมา อากาศหนักก็ไปแทรกตัวข้างล่าง อากาศร้อนก็จะลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบน เมื่อ 2 ส่วนไปปะทะในอากาศก็จะทำให้ฝนตกลงมา จะทำให้มีฝนตกปรอย เพื่อไล่ฤดู คาดว่า วันที่ 1-2 ธันวาคมนี้ จะ “ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว” อย่างเป็นทางการ ซึ่งคิดว่าจะต้องเร่งประกาศเพราะช้ามาก

bottom of page