top of page

เรื่องน่ารู้ก่อนกินฟ้าทะลายโจร

เรื่องน่ารู้ก่อนกินฟ้าทะลายโจร

ตอนนี้หากพูดถึงฟ้าทะลายโจรแล้ว เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักพืชชนิดนี้ เพราะ ถือเป็นพืชที่ขายดีมากในช่วงนี้ เพราะ มีหลายข่าว หลายกระแส ที่พูดถึงว่าฟ้าทะลายโจรกินเพื่อป้องกันโควิด แต่แท้จริงแล้ว ยังไม่มีการรับรองจากหน่อยงานทางการแพทย์ว่าเจ้าฟ้าทะลายโจรนั้นช่วยป้องกันโรคโควิดได้ 100%


วันนี้ The Kaset จึงจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทานฟ้าทะลายโจรกัน

กรณีที่ยังไม่ได้ติดเชื้อโรคโควิด

ไม่ต้องกินเพื่อป้องกัน เพราะนอกจากจะยังไม่ช่วยป้องกันแล้ว ยังจะส่งผลเสียต่อตับและไตที่ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกด้วย


แล้วเราควรกินฟ้าทะลายโจรเมื่อไหร่?

ตอบ : เมื่อตรวจพบเชื้อและมีการยืนยันจากแพทย์แล้วว่า ติดโควิด เพราะ ฟ้าจะทะลายจะมีเข้าไปช่วยลดการกระจายตัวของเชื้อยังเซลล์หรือส่วนอื่นๆ ในร่างหาย และช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อลงปอด และลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัส เรียกว่า เจ้าฟ้าทะลายโจรจะทำหน้าที่ได้ดีก็ต่อเมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้ว เป็นการช่วยบรรเทาความรุนแรงจากการติดเชื้อแต่ไม่ได้ช่วยให้หายขาด ตรงนี้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน

และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรทานติดต่อกันเกิน 5 วัน

bottom of page