top of page

แจ้งข่าวดี ! ทุนเรียนฟรี 100% ให้บุตรหลานชาวสวนยาง

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ทางสมาคมได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชิงเต่า ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้านยางพาราของมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงขอแจ้งผู้ปกครองชาวสวนยางที่สนใจจะส่งบุตร-หลาน ที่จบม.6 ทุกสาย (วิทย์ /ศิลป์) พร้อมแนบประวัติ+ผลการเรียน เพื่อขอรับทุนเรียนฟรี (ทุนเรียนเต็ม 100%) ทั้งค่าเทอม และที่พักที่จะมอบให้ลูกหลานชาวสวนยางเข้าศึกษา


"ลูกหลานชาวสวนยางเมื่อเรียนจบแล้ว ยังมีงานรองรับที่ บริษัท หลิงหลง(ประเทศไทย) และ บริษัทปริ๊น เสินซาน (ประเทศไทย) จ.ระยอง และชลบุรี สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 081-130-1945, 091-754-9649 ทั้งนี้เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมสรรหา สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ภายในวันวันที่ 10 มี.ค. 2566 เพื่อจัดทำเอกสารการเข้าเรียน โดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2566 "


สำหรับการคัดเลือกจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ สรรหาเรียนดีแต่ยากจน ขาดโอกาส โดยเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ในปีที่ 1 จะมุ่งเน้นการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีนก่อนbottom of page