top of page

ไข่ไก่ขึ้นราคา 3.50 ต่อ ฟอง เริ่ม 22 เม.ย. 65


แหล่งข่าววงการไข่ไก่ เผยว่า แต่ละ "ชมรม-สหกรณ์” มีการประกาศราคาไข่ไก่ใหม่ เริ่มจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ประกาศราคาไข่ไก่คละ 3.50 บาท (ที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) ทั้งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


เช่นเดียวกับ อีก 3 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด,สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี จำกัด และชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูน ซึ่งการประกาศราคาในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สหกรณ์ฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศราคาใหม่ แทนสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ซึ่งก็ไม่ได้ติดใจ ปรับราคาขึ้น ก็ปรับไป แต่ผู้บริโภคจะเป็นคนตัดสิน จะส่งผลทำให้มีการปรับขึ้นราคาไข่ไก่ 3 บาท/แผง หรือ ฟองละ 10 สตางค์


ด้านนายชัยพร สีถัน อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เศร้าราคาไข่ไก่ขึ้นราคาช้ากว่าอาหารสัตว์ ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยไม่มีเพดานสูงสุดของต้นทุนการผลิต ราคาที่เหมาะสม 3.80-4.00 บาท/ฟอง ซึ่งที่ผ่านมา ได้พยายามเรียกร้อง ไปทางกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้ไฟเขียวปรับราคาไข่ไก่ได้ ถึง 4.00 บาท/ฟอง


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page