top of page

ไข่ไก่เตรียมปรับขึ้นราคาแผงละ 3 บาท

“ไข่แพง” ประชาชนเตรียมแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก ล่าสุดไข่ไก่ปรับขึ้นราคาอีกแผงละ 3 บาท ทุบสถิติใหม่ ทำให้ราคาไข่คละขนาดอยู่ที่ฟองละ 3.60 บาท สำหรับการปรับขึ้นราคาไข่ไก่เริ่ม 17 ส.ค. 65 นี้


โดยเครือข่ายสหกรณ์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด , สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด , สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ออกประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ราคาแนะนำไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ 3.60 บาท (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม ขึ้นไป) หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


เเละจากราคาหน้าฟาร์มที่ปรับขึ้น ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ทั้งที่ขายส่งและขายปลีก ปรับขึ้นแผงละ 3 บาท ทำให้ราคาแนะนำไข่คละขนาดอยู่ที่ฟองละ 3.60 บาท นับว่าเป็น ราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์

bottom of page